Bilgi Temelli Toplumda Akademisyenlik Mesleği

Bilgi Temelli Toplumda Akademisyenlik Mesleği (BTTAM) projesi, uluslararası karşılaştırmalı bir çalışmadır. BTTAM’ın temel amacı; bilgi toplumu yapılanmasında akademisyenlik mesleğinin yerinin ve katılımcı ülkelerin karşılaştırmalı olarak küresel akademideki konumlarının incelenmesidir. Ayrıca, BTTAM’ın öncülleri olan Değişen Akademisyenlik Mesleği (DAM) 1992 ve DAM 2007 araştırmalarının bulgularıyla BTTAM’ın sonuçlarının karşılaştırılması yoluyla akademisyenlik mesleğinde yaşanan uzun dönemli değişimlerin irdelenmesi de amaçlanmaktadır. DAM 1992’de 14 ülke, DAM 2007’de ise 20 ülke yer alırken, BTTAM’a 25 ülke katılmaktadır. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Türkiye Proje Ekibi toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Türkiye Proje Ekibi BTTAM kapsamında, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerden topladıkları verileri uluslararası veri bankasına ekleyecektir. Türkiye ile ilgili karşılaştırmalı analizleri yaparak elde ettikleri sonuçları uluslararası akademi ile paylaşacaklardır. Son olarak, BTTAM’ın ulusal veri bankası araştırmacıların erişimine sunulacaktır.