Verilerle Dayalı Yayınlar

Bilgi Temelli Toplumda Akademisyenlik Mesleği. Türkiye Araştırma Raporu.
Hazırlayanlar: Barış Uslu, Alper Çalıkoğlu, Sedat Gümüş, Yaşar Kondakçı, Fatma Nevra Seggie.

Calikoglu, A., Seggie, F. N., & Uslu, B. (2020). The teaching and research nexus in Turkish academia: Lessons from an international survey. Higher Education Forum, 17, 115-134. doi:10.15027/48957

Çalıkoğlu, A. (2022). Öğretim üyelerinin kurum dışı faaliyetleri: Katılım ve etkileyen faktörler. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 5(1), 20-34. doi: 10.32329/uad.1007932