Anket Katılımcılarına Ait Meta-Veri

Toplam Katılımcı: 2.813 akademisyen

Katılımcıların Ünvan Dağılımları

596 Profesör (%21,2); 601 Doçent (%21,4); 792 Dr. Öğr. Üyesi (%28,2); 280 Öğr. Gör. (%10,0); 516 Arş. Gör. (%18,3); 28 Diğer (%1,0)

Katılımcıların Disipliner Dağılımları

944 Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) (%33,7); 626 Tıp ve Sağlık Bilimleri (M) (%22,3); 1.234 Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sanat (non-STEMM) (%44,0); 9 Cevapsız

Katılımcıların Kurumsal Dağılımları

2.040 Devlet Üniversitelerinden (%85,7); 326 Vakıf Üniversitelerinden (%13,7); 15 Diğer (%0,6); 432 Cevapsız

1.415 1992öncesi Üniversitelerden (%51,4); 772 1992-2005 Üniversitelerinden (%28,0); 568 2005sonrası Üniversitelerden (%20,6); 58 Cevapsız

Katılımcıların Bölgesel Dağılımları

246 Akdeniz (%8,8); 205 Doğu Anadolu (%7,4); 431 Ege (%15,5); 108 Güneydoğu Anadolu (%3,9); 856 İç Anadolu (%30,8); 257 Karadeniz (%9,2); 677 Marmara (%24,4); 33 Cevapsız

Katılımcıların Cinsiyet Dağılımları

955 Erkek (%49,7); 967 Kadın (%50,3); 892 Cevapsız