Türkiye Proje Ekibi

Alper ÇALIKOĞLU: Projede araştırmacı olarak görev yapan ÇALIKOĞLU, İngiltere, Finlandiya ve Amerika’ya yaptığı eğitim ve araştırma ziyaretleri sonrası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır. Dr. Alper ÇALIKOĞLU yükseköğretimde uluslararasılaşma ve akademisyen hareketliliği konularında çalışmalarını sürdürmektedir.


Barış USLU: Proje koordinatörlüğünü yürüten USLU, Avustralya’ya yaptığı araştırma ziyareti sonrası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır. Doç. Dr. Barış USLU, akademik liderlik, akademik gelişim, akademik girişimcilik, girişimci üniversiteler ve yüksek sıralamalı üniversiteler üzerine çalışmalarını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde sürdürmektedir.


Fatma Nevra SEGGIE: Projede araştırmacı olarak görev yapan SEGGIE, doktora eğitimini Amerika’da Michigan State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Fatma Nevra SEGGIE, yükseköğretimde liderlik ve yönetişim, yükseköğretim politikaları ve nitel araştırma yöntemleri konularındaki çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürmektedir.


Sedat GÜMÜŞ: Projede araştırmacı olarak görev yapan GÜMÜŞ, doktora eğitimini Amerika’da Michigan State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doç. Dr. Sedat GÜMÜŞ, yükseköğretim politikaları, yönetimi ve örgütleri üzerine çalışmalarını The Education University of Hong Kong’da sürdürmektedir.


Yaşar KONDAKÇI: Projede araştırmacı olarak görev yapan KONDAKÇI, doktora eğitimini Belkçika’da Ghent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Yaşar KONDAKÇI, akademik liderlik, üniversitelerde örgütsel değişim ve gelişim, yükseköğretimde uluslararasılaşma ve akademisyenlerin sosyalleşmesi konularında çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sürdürmektedir.


Timo AARREVAAR: Proje sürecinde veri toplama, işleme ve depolama konularında uluslararası danışman görevini üstlenen AARREVAARA, Finlandiya’da Lapland Üniversitesi’nde Profesör olarak görev yapmaktadır. Projenin üç uluslararası koordinatöründen biri olan Prof. Timo AARREVAARA, akademisyenlik mesleği ve sosyolojisi, yükseköğretim politikaları ve yönetimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.